12 oktober 2015, 19:30, bovenzaal BuHu

Bestuurvergadering Sinderens Belang

12 oktober 2015, 19:30, bovenzaal BuHu

1. Opening

2. Bezoek S&O

3. Notulen bestuursvergadering 14 september 2015

4. Actie en besluitenlijst

5. Ingekomen stukken

6. Financiën

a. Contributie

7. Nieuwe bestuursleden

8. Verkeer

9. Lopende projecten

a. Ziegenbeekbord

b. Boerderijnamen

10.Ledenmutaties

11.Rondvraag

12.Sluiting