14 september 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

Bestuurvergadering Sinderens Belang

14 september 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

 

 1. Opening
 2. Bezoek Gerrit Vossers nav kavel vs fietspaadje plan Kromkamp
 3. Notulen bestuursvergadering 15 juni 2015
 4. Actie en besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Financiën
 7. Verzoek om bijdragen
  1. Spoorwijzers Berd Westerveld (€250.00)
  2. Flyers Peuterspeelzaal
 8. Verkeer
 9. Lopende projecten
  1. Ziegenbeekbord
  2. Speeltoestellen
  3. Boerderijnamen
 10. Ledenmutaties
 11. Rondvraag
 12. Sluiting