15 juni notulen

Vergadering Sinderens Belang van 15 juni 2015, 20.00 uur, Buurtschapshuus

 

Aanwezig: Henk Aalbers, Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen.

 

 • Opening 

 

 1. Gert Jan van de gemeente is er ook.
 2. Gerrit opent de vergadering
 • De speeltoestellen bij het voetbalveld komen er. De gemeente is in overleg met een subgroep.
 • Bestemmingsplan inclusief de financiële exploitatie is goedgekeurd. De precieze stand van zaken kunnen we navragen bij Rob Gezon.
 • Bij het plan rondom de herinrichting van de Sinderenseweg was, door een misrekening niet voldoende geld gereserveerd. Er is nu een collegebesluit in procedure gebracht voor aanpak Sinderenseweg, om het geld van 2016 vooruit schuiven naar 2015. Dan is er genoeg geld om de gewenste aanpassingen te doen. Eind dit jaar wordt het project uitgevoerd. Hoe het zit met het vrachtwagen verbod, weet Gert Jan niet, wij nemen zelf contact op met Inge Waarlo om na te vragen hoe dit nu verder gaat. 2. Notulen bestuursvergadering 11 mei 2015
 • 3. Actie en besluitenlijst
 • Gerrit heeft Marjon benaderd over de verkeerswerkgroep, zij wil wel doorgaan. Martin weet het niet, maar is wel beschikbaar voor advies over landbouwvoertuigen. Nog twee andere mogelijke kandidaten. Eelco neemt deel namens Sinderens Belang. Vervolg na de vakantie.
 • Peuterspeelzaal: ouders willen zelf wat op gaan zetten. School gaat nog kijken wat er met Juut en co mogelijk is. Wellicht hebben ze wat aan de nieuwe subsidieregels. Gerrit geeft dit nog door aan Arjan Mooij.
 • Actiepunten kunnen er af, allemaal uitgevoerd.4. Ingekomen stukken
 • Beleidsregels nieuw subsidiebeleid. Deze zijn nog vaag. Het lijkt een soort bezuiniging op subsidies, nu er een concrete maatschappelijke tegenprestatie wordt gevraagd.
 • S&O overleg. S&O zou nog in de vergadering komen voor overleg. Zij hebben toen besloten dit niet te doen. Misschien goed om wel een keer te overleggen, hoe we elkaar kunnen helpen. Dianne stelt dit aan hen voor.5. Financiën Verkeersgroep wordt opnieuw opgestart ergens na de zomer.7. Lopende projecten
 • 6. Verkeer
 1. Ziegenbeek opening: nog geen reactie van de gemeente. Eelco gaat informeren.
 2. Speeltoestellen: plan is er, ziet er goed uit. Gemeente verzorgt dit verder.
 3. Boerderijnamen: er gaat een brief uit met vraag om mee te doen en komt op website.8. Ledenmutaties
 4. 9. Rondvraag
 • Werkgroep Groen nieuwe contactpersoon: Meindert
 • Sbbs vertegenwoordiging: Henk Aalbers komt er bij.
 • Volgende vergadering is op 14 september10. Sluiting
 • Gerrit sluit de vergadering
 •  
Wat Wie
Navraag doen bij Inge Waarlo over vrachtwagenverbod Eelco
Met S&O bespreken overlegmoment Dianne
Bij de gemeente informeren naar opening Ziegenbeek Eelco