20 januari 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

Bestuurvergadering Sinderens Belang

20 januari 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

 

 1. Opening
 2. Bezoek verkeersgroep Sinderen eo

 

 1. Notulen bestuursvergadering 09 december 2013
 2. Actie en besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarvergadering
 5. ANBI gegevens op de website
 6. Bomen Sinderenseweg
 7. Ledenmutaties
 8. Rondvraag
 9.  Sluiting