Voortgangsbericht uitvoering Dorpsplan, thema Verkeer

Werkgroep_Verkeer
De Werkgroep Verkeer bestaat uit: Herbert Beeks, Melanie Hengeveld, Marjon Groot Nibbelink, Esther Lenderink, Ronnie Jansen, Martien Essing, Willy Klompenhouwer (Sinderens Belang)

Als werkgroep verkeer zijn wij bezig met de acties die voor het thema verkeer zijn benoemd in het Dorpsplan. Wat hebben we tot nu toe gedaan?

Nieuw ontwerp Sinderenseweg/Aaltenseweg: Met de gemeente zijn we als werkgroep al enige tijd in  overleg over maatregelen die de snelheid omlaag kunnen brengen.
Inspraakreactie op GVVP: De gemeente heeft inmiddels het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2020 vastgesteld.
Verkeerstellingen en snelheidscontroles: De politie voert met regelmaat snelheidscontroles uit. Zowel in de controles als tijdens verkeerstellingen worden flinke uitschieters gemeten en ook beboet.
In gesprek met transportbedrijven en loonwerkers: Wij doen een ronde langs transportbedrijven en loonwerkers in de regio.
Aanpak vrachtwagens: Met de gemeente hebben we het voortdurend over de vele vrachtwagens die door het dorp komen.
Voor iedereen: Sinderen is een 30-km zone. Als belangrijk knelpunt is in het dorsplan benoemd dat er gemiddeld veel te hard wordt gereden.

 


Nieuw ontwerp Sinderenseweg/Aaltenseweg: Met de gemeente zijn we als werkgroep al enige tijd in  overleg over maatregelen die de snelheid omlaag kunnen brengen.
Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerp voor de Sinderenseweg/ Aaltenseweg. Nieuw groen en een betere inrichting moeten leiden tot versterking van het dorpse karakter en ook tot een lagere snelheid van het verkeer. Omdat hier geld mee gemoeid is, vindt de uitvoering op zijn vroegst in 2013 plaats. Voor die tijd vindt er eerst overleg met alle aanwonenden plaats.  Als onderdeel van het nieuwe ontwerp wordt de schoolzone opgewaardeerd tot een echte schoolzone, die vanaf Sinderenseweg en Aaltenseweg goed zichtbaar is.

parkeren_bij_school
Huidige parkeersituatie bij de school.

Inspraakreactie op GVVP: De gemeente heeft inmiddels het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2012-2020 vastgesteld. Hierop hebben wij een inspraakreactie geformuleerd en ook ingesproken tijdens de raadsrotonde. Hierdoor zijn we een flink aantal malen genoemd in de pers. Naderhand hebben zich ook enkele gemeenteraadsleden gemeld die betrokken willen zijn en met ons meedenken. In het GVVP is besloten dat vrijwel alle wegen in het buitengebied 60-km zone worden. Dit geldt ook voor de Sinderenseweg. Met het GVVP komt ook geld beschikbaar voor de uitvoering, dat per jaar wordt vastgelegd in een uitvoeringsprogramma. Een van de eerste dingen die aangepakt gaat worden, is de ‘blackspot’ kruising Kapelweg – Toldijk.

In gesprek met transportbedrijven en loonwerkers: Wij doen een ronde langs transportbedrijven en loonwerkers in de regio. Dit loopt nog. Bijna overal worden we positief ontvangen. Wij krijgen vaak de vraag mee om kenteken, datum en tijdstip te noteren en dit door te geven, zodat hardrijders  persoonlijk aangesproken kunnen worden. Hier kunt ook u ons bij helpen! 
De loonwerkers hebben ook samen met het AOC een ochtend georganiseerd waarbij leerlingen van groep 7-8 van OBS de Wegwijzer leren omgaan met opvallend landbouwverkeer. Dit was een groot succes.

Aanpak vrachtwagens: Met de gemeente hebben we het voortdurend over de vele vrachtwagens die door het dorp komen. We hebben een middag georganiseerd waarop we vrachtwagenchauffeurs bevraagd hebben naar herkomst en bestemming en de reden om door Sinderen te rijden. Ondanks dat er die middag opvallend weinig vrachtwagens door Sinderen kwamen, bleek als verwacht dat navigatiesystemen een belangrijke oorzaak zijn. Dit blijft het moeilijkste punt om aan te pakken. De oplossingen die in beeld zijn, zijn voor de langere termijn en helpen dus op korte termijn niet. De gemeente geeft aan dat zij niet in de positie is om navigatiesystemen te beïnvloeden. Bovendien ontbreekt tot op heden een goede alternatieve route voor de vrachtwagens.  Kent u voorbeelden van andere dorpen waar deze problematiek wel succesvol is aangepakt, dan horen wij het graag!

Voor iedereen: Sinderen is een 30-km zone. Als belangrijk knelpunt is in het dorsplan benoemd dat er gemiddeld veel te hard wordt gereden. 15% van het verkeer door Sinderen rijdt zelfs harder dan 53 km/uur, terwijl 30 km de limiet is. Om Sinderen als dorp aantrekkelijk te houden voor gezinnen met jonge kinderen, lees: veilig spelen en veilig fietsen, is van groot belang dat die snelheid omlaag gaat. Uit onderzoek is bekend dat de remweg bij hogere snelheid flink langer wordt  (bij 30 km/uur is de remweg 13,3 m, bij 50 km/uur is hij al 27,7 m). Ofwel: bij een noodstop met 30 km per uur sta je al stil waar je bij een snelheid van 50  km per uur nog moet beginnen met remmen. Voor een overstekend kind is dat het verschil tussen leven en dood (bron: www.nederlandveilig.nl).

Wij willen u dan ook vragen om u zo goed mogelijk aan de 30-km limiet te houden. Als we als bewoners zelf het goede voorbeeld geven, hebben hopelijk ook de vele passanten in de gaten dat Sinderen een 30-km gebied is. Hartelijk dank!

Dit bericht is geplaatst in homepage. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.