Sinderens landschap in de kijker


Dinsdag 9 oktober jl. hield de werkgroep Groen op Sinderen een interessante dia-avond met veel informatie. De werkgroep richt zich op 4 onderwerpen: bollen, bessen, bermen en landschap. Om de aandacht daarop te richten was afgelopen zomer de fotowedstrijd “Mooi op Sinderen”. Tijdens het binnenkomen werd zonder commentaar een groot aantal dia’s vertoond. Daarin ook voorbeelden van wat niet “mooi” is.

Werkgroeplid Anna Kemp hield een gedegen inleiding waarin ze landschapselementen besprak. De prachtige dia’s die ze liet zien onderstreepten het verhaal. Voorbeelden zijn houtwallen, lanen, solitaire bomen, boshoekjes. Vroeger hadden die allemaal een functie, bijv. als perceelsscheiding of voor geriefhout (bouwmateriaal, stelen voor gereedschappen, brandstof). Behalve mooi om te zien, zijn ze voor de dierenwereld van enorm belang. Insecten, vogels, kikkers, salamanders en kleine zoogdieren profiteren van de dekking die struiken en bomen bieden, en natuurlijk ook van de rijkdom aan bessen en zaden. Daarom riep ze de aanwezigen op om zelf groen aan te planten, maar dan wel inheemse soorten waarvan deze dieren kunnen profiteren.

Voor de kleine dieren zijn “linten in het landschap” ook hard nodig om zich te kunnen verplaatsen. Daarmee maakte Kemp een overstap naar bermen. Deze stroken langs de wegen zijn ideaal voor genoemde dieren om zich te kunnen verspreiden door het landschap. Bermen zijn daarom een ander speerpunt van de werkgroep, waarop in het komende jaar de nadruk zal liggen.

Na de pauze, waarin alle 46 ingezonden foto’s werden geprojecteerd sprak Piet Kleingeld, van de gemeente Oude IJsselstreek. Hij riep de inwoners op om zelf met initiatieven te komen voor beplanting van eigen erf of tuin. De gemeente kan ondersteuning bieden met adviezen. Wie plannen heeft kan contact opnemen met Joop Lammers van de werkgroep (tel. 0315-617282). Ook zijn er weer enkele cursusdagen gepland. Hij vertelde verder dat de gemeente een bermbeleid heeft vastgesteld. De bedoeling is dat er minder vaak gemaaid wordt en dat het maaisel wordt afgevoerd. Daardoor worden de bermen armer aan voedingsstoffen en zullen er meer en mooiere plantensoorten gaan groeien. De Boskapelle op Sinderen gaat als “pilot” fungeren zo meldde hij. Tenslotte verwees hij naar de websites van www.landschapsbeheergelderland.nl en www.groenloket.nl waar veel informatie te vinden is voor bewoners van het buitengebied met belangstelling voor hun omgeving en landschaps- en natuurbeheer.

Tenslotte de fotowedstrijd: veel foto’s gaven prachtige beelden die meer of minder met het thema te maken hadden. De jury bedankte alle inzenders en hoopt dat men geboeid zal blijven door het mooie landschap. De winnende foto toont een boerderijtje met een mooie erfbeplanting, ingezonden door Han Kreeftenberg. Impliciet geeft de foto ook aan dat niet alles blijft: het boerderijtje is inmiddels gesloopt.
Boerderij_met_erfbeplanting_foto_Han_Kreeftenberg 
Foto: Han Kreeftenberg 

Dit bericht is geplaatst in homepage. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.