Bouwkavels Kromkamp

De gemeente heeft op 24 november 2016 de Beleidsnotitie Woningbouwplanning vastgesteld. Hierin zijn voor fase 1 van Plan Kromkamp 9 kavels ‘op rood’ gezet en 2 kavels ‘op groen’. Fase 2 is al eerder geschrapt. Voor de rode kavels is een realisatietermijn van drie jaar van toepassing. Dit is drie jaar na publicatie van het raadsbesluit van 24 november 2016, ofwel na 7 december 2016. Er moet dus voor 7 december 2019 gestart zijn met de bouw. Waarschijnlijk wordt een voorbereidingsbesluit genomen voordat de drie jaar zijn verstreken; er worden vanaf dat moment geen aanvragen voor een omgevingsvergunning meer in behandeling genomen. Voor de groene locaties geldt vooralsnog geen realisatietermijn. Wel staat in de beleidsnotitie dat drie jaar na publicatie opnieuw naar de groene projecten wordt gekeken. De voorkeur voor de plek van de twee groene kavels gaat uit naar de hoek Aaltenseweg / Het Kromkamp. Volgens het bestemmingsplan kan echter op elke plek op de locatie worden gebouwd. Alle informatie over de bouwkavels (incl. prijslijst) is te vinden op: https://www.oude-ijsselstreek.nl/sinderen-bouwkavels-voor-vrijstaande-en- halfvrijstaande-woningen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.