Bericht van de gemeente dd: november 2015

Met de groeten van de gebiedsmakelaar
Op verzoek van de Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-Veldhunten gaan de gebiedsmakelaars van de gemeente vanaf nu maandelijks een bericht plaatsen op de dorpswebsites. Dat kan over van alles gaan, maar ik begin met mezelf voor te stellen en kort aan te geven wat een gebiedsmakelaar doet.

Inge Waarlo   Ik ben Inge Waarlo. Sinds september 2007 werk ik bij de gemeente Oude IJsselstreek. Hier heb ik me tot 2013 bezig gehouden met (evenementen-) subsidies en kunst- en cultuurzaken zoals contacten met de muziekschool en de bibliotheek, kunstwerken en het organiseren van diverse culturele evenementen. Daarnaast was ik contactpersoon voor alle belangenverenigingen in de gemeente. Bij de organisatieverandering in 2013 ben ik gebiedsmakelaar voor het voor mij mooiste gedeelte van de gemeente geworden: Westendorp, Varsseveld, Sinderen en Heelweg! Wat kunt u zelf doen? Van u wordt tegenwoordig verwacht dat u (steeds meer) zelf het initiatief neemt. Niet alleen in uw persoonlijke leven als u bijvoorbeeld zorg nodig heeft, ook als het gaat om de inrichting en de kwaliteit van uw woonomgeving. Dat is wennen, voor zowel u als ook voor ons; de ambtenaren die gewend waren om voor de inwoner te denken en dingen te bedenken. De gebiedsmakelaar is inzetbaar om ervoor te zorgen dat de juiste mensen met elkaar in gesprek komen en soms ook om organisaties in beweging te krijgen.

Op het gemeentehuis staat Sinderen bekend als het dorp waar de mensen al veel zelf organiseren. Het buurtschapshuis, de kerkepaden en het kunstwerk ‘Spelende kinderen’ zijn daar mooie voorbeelden van. Voor de zomer kwam in Sinderen het nieuws dat de peuterspeelzaal zou verdwijnen. Ik kreeg hierover verontruste berichten van Sinderens Belang en van een inwoner die namens verschillende ouders sprak. Om te kijken op welke manier we enige vorm van peuterspelen terug kunnen krijgen in Sinderen hebben we met ouders, de basisschool en Sinderens Belang om tafel gezeten. Met goede wil van alle betrokkenen en zorgvuldig uitzoek- en inventarisatiewerk van de groep ouders is dat gelukt. Een belangrijke voorziening op Sinderen kan met hulp van peuteropvang de Kleine Zeester in stand blijven, dankzij de actieve bewonersinzet. Complimenten voor u!

Inge Waarlo
gebiedsmakelaar Varsseveld, Heelweg, Westendorp en Sinderen
i.waarlo@oude-ijsselstreek.nl
0315 292 412