Besluit brief verkeer

Hallo allemaal,
Komende maandag hebben we weer een bestuursvergadering om 20:00 uur in de bovenzaal. In de bijlage de agenda. Hieronder een toelichting bij agendapunt 8, onze brief nav het vrachtwagenverbod. Zouden jullie onderstaand alvast willen lezen en een beeld willen vormen, zodat we op de vergadering tot een besluit kunnen komen? Ook de verkeersgroep is om haar mening gevraagd, zodat we de gemeente na de 14de terugkoppeling kunnen geven.
Nav onze brief over het vrachtwagenverbod hebben Gerrit, Ineke en ik een gesprek gehad met Bas Kippers en Maureen Nijman. Dit gesprek ging voornamelijk over de brief die we aan de gemeente hebben gestuurd over het verkeersbesluit voor de tijdelijke geslotenverklaring voor vrachtauto’s van de kom in Sinderen. Het was een open gesprek in een goede sfeer.

Maureen Nijman is adviseur juridische zaken van de gemeente. Zij is vooral geinteresseerd in de bedoeling van onze brief, die op twee manieren kan worden uitgelegd. De brief kan gelezen worden als een formeel bezwaar, of meer als een zienswijze worden opgevat. De vraag van Maureen is dan ook: hoe wil Sinderens Belang dat de gemeente deze brief verder zal behandelen?

 
In het genoemde gesprek hebben we een vijftal opties onderscheiden. Hoe vinden jullie dat we verder moeten met de brief, waarbij uit onderderstaande 5 opties gekozen kan worden?

1.) We dienen met de brief bezwaar in tegen het genomen verkeersbesluit. Inzet is het direct intrekken van het tijdelijke verbod.

2.) We zien de brief enkel en alleen als algemene zienswijze. Het tijdelijke verbod blijft gehandhaafd zoals deze is, zowel wat betreft werkingsgebied als de duur. (Het bezwaar wordt ingetrokken)

3.) We zien de brief als een verzoek tot verlenging van de werkingsduur van het tijdelijke verbod. De einddatum wordt verlengd tot begin reconstructie Sinderenseweg.

4.) We zien de brief als een verzoek tot uitbreiding van het werkingsgebied. Het tijdelijke verbod zal gelden voor het gebied als genoemd in de brief

5.) We zien de brief als een verzoek tot verlenging van de werkingsduur en uitbreiding van het werkingsgebied. Het tijdelijke verbod zal gelden voor het gebied als genoemd in de brief tot begin reconstructie Sinderenseweg.
Mvg,
Eelco.