Agenda 14 april 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang

14 maart 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

 1. Opening
 2. Notulen bestuursvergadering 24 februari 2014
 3. Actie en besluitenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Financiën
 6. Evaluatie jaarvergadering
 7. Bestuurslidmaatschap Ineke
 8. Brief vrachtwagenverbod
 9. Ledenmutaties
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting