Agenda 16 maart

Bestuurvergadering Sinderens Belang

16 maart 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

1. Opening

2. Notulen bestuursvergadering 9 februari 2015

3. Actie en besluitenlijst

4. Ingekomen stukken

5. Financiën

6. Verkeer

7. ALV

8. Peuterspeelzaal

9. Speeltoestellen

10.Ledenmutaties

11.Rondvraag

12.Sluiting