Agenda 22 september

Bestuurvergadering Sinderens Belang

22 september 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

 

 1. Opening
 2. Notulen bestuursvergadering 23 juni 2014
 3. Actie en besluitenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Financiën
 6. Verkeer (op verzoek van Ineke)
 7. Bibliotheek/Bibliobus
 8. Bestemmingsplan kom Sinderen
 9.  Nieuw Punt uit het dorpsplan
 10.  Sinderens Belang 50 jaar
 11.  Communicatie binnen bestuur SB (op verzoek van Gerrie)
 12.  AED (op verzoek van Gerrie)
 13.  Innen ledengeld (op verzoek van Gerrie)
 14.  Ledenmutaties
 15.  Rondvraag
 16.  Sluiting