Agenda 23 juni 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang

23 juni 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

 

 1. Opening
 2. Notulen bestuursvergadering 12 mei 2014
 3. Actie en besluitenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Financiën
 6. Vrachtwagenverbod
 7. Werkgroep Verkeer
 8. Convenantenoverleg voorbereiden
 9. Ledenmutaties
 10.  Rondvraag
 11.  Sluiting