Agenda maandag 24 februari

Bestuurvergadering Sinderens Belang

24 februari 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

 1. Opening
 2. Bezoek Gert-Jan Schieven

 

 1. Notulen bestuursvergadering 20 januari 2013
 2. Actie en besluitenlijst
 3. Ingekomen stukken
 4. Financiën
 5. Activiteiten 2014 en Jaarvergadering. Vastleggen en eventueel nog plannen datum. Agenda’s mee svp.
 6. Verkeer
 7. Midwinterwandeling 2013
 8. Ledenmutaties
 9.  Rondvraag
 10.  Sluiting