Bestuursvergadering 11 mei 2015

Bestuurvergadering Sinderens Belang

11 mei 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

1. Opening

2. Voorstelrondje met eventueel fotomoment

3. Notulen bestuursvergadering 16 maart 2015

4. Actie en besluitenlijst

5. Ingekomen stukken

6. Financiën

7. Verkeer

a. Vervolg werkgroep

b. Inrichting kom

8. ALV nabespreken

a. Peuterspeelzaal

b. Etc.

9. Lopende projecten

a. Ziegenbeekbord

b. Speeltoestellen

c. Boerderijnamen

10. Afscheidsetentje plannen

11.Ledenmutaties

12.Rondvraag

13.Sluiting