Bestuursvergadering 12 mei 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang
12 mei 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

1. Opening
2. Bezoek Gert-Jan Schieven
a. Ultrakorte up-date plan Kromkamp
b. Plan Kom Sinderen

3. Notulen bestuursvergadering 14 maart 2014
4. Actie en besluitenlijst
5. Ingekomen stukken
6. Financiën
7. Werkgroep Verkeer
8. Data prikken (agenda’s en smart-phones mee)
a. Kroamschudden Wolter
b. Afsluiting Seizoen 2013?
9. Ledenmutaties
10. Rondvraag
11. Sluiting