Bestuursvergadering 15 juni 2015

Bestuurvergadering Sinderens Belang

15 juni 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

1. Opening

2. Notulen bestuursvergadering 11 mei 2015

3. Actie en besluitenlijst

4. Ingekomen stukken

5. Financiën

6. Verkeer

7. Lopende projecten

a. Ziegenbeekbord

b. Speeltoestellen

c. Boerderijnamen

8. Ledenmutaties

9. Rondvraag

10.Sluiting