Bestuursvergadering SB 9 februari 2015

Bestuurvergadering Sinderens Belang

9 februari 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

 

 1. Opening
 2. S&O
 3. Notulen bestuursvergadering 12 januari 2015
 4. Actie en besluitenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Financiën
 7. Verkeer
 8. ALV
 9. Ledenmutaties
 • Rondvraag
 • Sluiting