Bestuurvergadering Sinderens Belang, 09 december 2013, 20:00

Bestuurvergadering Sinderens Belang, 09 december 2013, 20:00,

 

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Gert-Jan Schieven (gemeente, t/m punt 2),Meindert Veldhorst, Gerrie Vink

Afwezig: Dianne Vriezen (met kennisgeving)

 

Punt 1 Opening

De voorzitter opent de vergadering

 

Punt 2 Update plan Kromkamp

Gert-Jan Schieven geeft een update van de werkzaamheden van plan Kromkamp.

De grondwatersanering loopt op schema. Verwacht wordt dat dit rond februari 2014 klaar is, waarna er een ‘monitoring’ periode volgt.

De bodemsanering is toch nog niet ten einde. Er is in de monsters nog een kleine vervuiling gevonden. Sanering wordt planning technisch zo voordelig mogelijk ingepast.

Naar verwachting zal net voor de kerst tijdelijke bestrating in de Sinderenseweg worden aangebracht, in januari het riool worden afgemaakt en rond februari kunnen de Nuts bedrijven aan de slag.

De gemeente stelt voor een ondergrondse glascontainer te plaatsen in de korte zijde van de keerlus voor de bus aan de kant van de school. Dit lijkt SB een geschikte plek, mits de vrachtwagen niet achteruit hoeft te steken ivm de veiligheid.

SB vraagt nog om aandacht voor de locatie en hoogte van de bomen ivm de zonnepanelen.

 

Punt 3 Notulen bestuursvergadering 11 december 2013

De notulen zijn akkoord bevonden.

 

Punt 4 Actie en besluitenlijst

Zie de aangepaste lijst

 

Punt 5 Ingekomen stukken

Gerrie heeft een brief van S&O gehad over hun zorgen voor de toekomst inzake het bestuur. Inmiddels zijn er twee nieuwe bestuursleden, dit lijkt de zorgen te ledigen.

Het secretariaat heeft een e-mail gehad van de heer Henk Overbeek. Hierin wordt verteld over de mogelijkheid om de kruising Wissinklaan-Keurhorsterweg-Sinderensewg veiliger te maken. Dit kan middels kap van een aantal bomen, waarvoor een financiele bijdrage wordt gevraagd. SB wil geen bijdrage leveren, maar wel meewerken aan het verdere proces. Gerrit Huinink neemt dit mee naar de verkeersgroep en zal de heer Overbeek antwoorden.

Er is een gift van €200,- euro binnen gekomen. Willy Klompenhouwer heeft de opbrengst van zijn oud-ijzer inzameling dit keer ingezet voor de aanschaf van nieuwe verlichting voor de kerstboom.

Verder geen bijzonderheden.

 

Punt 6 Werkgroep Verkeer

Bij de gemeente zal Gert-Jan Schieven waarschijnlijk de aanpassingen van de Sinderenseweg gaan oppakken als projectleider. Hij stapt hier vers in, en zal dus nog op stoom moeten komen. De werkgroep verkeer zal namen SB contact met hem hebben. Zij hebben immers samen met oa de gemeente al veel voorbereid.

De verkeersgroep zal voor 20 januari uitgenodigd worden bij onze bestuursvergadering.

 

Punt 7 Winterwandeling 2013

De winterwandeling zal bekend worden gemaakt middels posters in BuHu en stukjes op de website en de lokale bladen.

 

Punt 8 Inning ledengeld

Incasso loopt. Gerrie wil nog controleren of iedereen betaald heeft. Als dit niet het geval is laat ze het weten

 

Punt 9 Jaarvergadering

Voorgestelde datum voor de jaarvergadering is begin maart, maar niet op 12 of 19 maart.

Gerrit wil vragen of Helma Tuenter voor het tweede deel wat wil vertellen, bijvoorbeeld over Noaberschap. Eventueel zou ook Henk Buenk, dichter des achterhoeks het programma kunnen aanvullen.

 

Punt 10 Ledenmutaties

Er zijn twee opzeggingen. Hans Fleur van de Klein Saleminkdijk 4 en Anita van Brug, Gendringseweg 43. Alex Heezen en Nina Brouwer hebben een verhuizing naar Kasselderstraat 10 doorgegeven.

 

Punt 11  Rondvraag

Gerrie vraagt of de recente ledenlijst kan worden rondgemaild.

Gerrit heeft een nieuwe kerstboom aangeschaft. Deze wordt zaterdag 14 december gezet. Henk zal Erwin Gesink vragen of hij een hoogwerker kan inzetten om de lampjes op te hangen.

Gerrit heeft inmiddels de verlichting voor de kerstboom aangeschaft voor €177,-. Van het resterende bedrag zal een Ineke een presentje voor Willy kopen. Deze zal bij het plaatsen van de boom worden overhandigd.

 

 

Punt 12  Sluiting

Volgende vergadering: Werkgroep Verkeer zal worden uitgenodigd. Datumvoorstel is maandag 20 januari, 20.00 uur.

 

 

Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Gert Jan uitnodigen rond februari 09-12-2013 Eelco  
SBBS inlichten over de bomen in plan Kromkamp 09-12-2013 Eelco  
Werkgroep Verkeer uitnodigen 20 januari 2014 09-12-2013 Eelco  
Uitgebreider stukje plaatsen op site oranjevereniging over woningbouw Kromkamp 09-12-2013 Gerrit  
VKK op agenda 09-12-2013 Eelco  
Winterwandeling propageren 09-12-2013 Eelco  
Ledenlijst mailen 09-12-2013 Eelco  
Erwin Gesink vragen om hoogwerker 09-12-2013 Henk  
Presentje voor Willy kopen 09-12-2013 Eelco  
Verkeersgroep uitnodigen 09-12-2013 Eelco.  
Offerte opvragen voor automatisering klok 09-12-2013 Henk Zwaarder uurwerk uitzoeken