Bestuurvergadering Sinderens Belang, 14 september 2015, 20:00, BuHu

Bestuurvergadering Sinderens Belang, 14 september 2015, 20:00, BuHu

Aanwezig: Henk Aalbers, Eelco Baten, Gerrit Huinink, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen.

Afwezig: Ineke Bruil

 

 • Opening

 

Gerrit opent de vergadering.

 

Gerrit Vossers schuift aan om te praten over een kavel op plan Kromkamp waar een doodlopend fietspaadje achterlangs de te bouwen huizen loopt. Degene die daar wil bouwen, wil graag dit fietspaadje weg hebben. Gerrit Vossers vraagt namens deze persoon of wij aan de gemeente willen aangeven dat het fietspaadje weg mag. We gaan aangeven dat wij dit een zaak tussen de gemeente en degene die daar gaat bouwen vinden. Eelco geeft dit aan richting Gerrit Vossers.

 

 • Notulen bestuursvergadering 15 juni 2015

 

Vastgesteld zonder opmerkingen

 

 • Actie en besluitenlijst

 

Dianne heeft en O besproken, Henk Aalbers schuift aan (nb dit is niet gelukt. S&O schuift nu bij de eerstvolgende vergadering van Sinderens Belang aan.

 

 • Ingekomen stukken

 

Stukken over het subsidiebeleid zijn binnen gekomen. Het nieuwe beleid kan grote nadelige gevolgen hebben voor de verenigingen. 17 september moet de raad zich ook eerst nog uitspreken over het huidige voorstel. Daarna wordt er pas meer duidelijk.

Gert Jan Schieven heeft laten weten, dat de gemeente in het najaar 2015 de herinrichting kom voorbereidt. In 2016 vindt de uitvoering plaats.

 

 • Financiën

 

Er zijn wat verzoeken om financiele bijdragen

 • Voor de spoorwijzers op verzoek van Berd Westerveld (250 euro)
 • Voor de flyers van de peuterspeelzaal (40 euro).

Beiden zijn akkoord.

 

 • Verkeer

 

We willen wel een nieuwe werkgroep verkeer. In het volgende overleg verder bespreken.

 

 • Lopende projecten

 

 • Ziegenbeekbord: het bord is geplaatst
 • Speeltoestellen: deze zijn ook geplaatst
 • Boerderijnamen: hier is het werkgroepje druk mee bezig

 

 • Ledenmutaties

 

Eelco mailt Henk en Gerrit het machtigingsformulier.

 

 • Rondvraag

 

We willen alvast oriënteren op nieuwe bestuursleden. Iedereen kijkt of hij nieuwe bestuursleden weet. Dit komt op de agenda voor komende vergadering.

 

 • Sluiting

 

Gerrit sluit de vergadering.

 

 

Wat Wie
Navraag doen bij Inge Waarlo over vrachtwagenverbod Eelco
Gerrit Vossers informeren over fietspad Eelco
Machtigingsformulier mailen aan Henk en Gerrit Eelco
Op agenda: namen aspirant bestuursleden en werkgroep verkeer Eelco