Bi-j ons op ’t platteland

Dit boek is een uitgave van de “Stichting Plattelandsraad Oude IJsselstreek” en is 6 november 2009 verschenen
Met de uitgave van dit boek is een oude wens in vervulling gegaan. Nieuwkomers in het buitengebied zijn dikwijls niet op de hoogte van de manier waarop bewoners daar met elkaar omgaan. Zeker niet als ze uit andere delen van het land of uit een stad komen. En nu is de houding van de Achterhoeker naar nieuwkomers er vaak ook één van afwachten: eerst maar eens zien wat voor vlees we in de kuip hebben.

 Deze combinatie van niet-weten en afwachten maakt dat contacten niet altijd gemakkelijk tot stand komen. Hier is een rol weggelegd voor de Dorpsvereniging of Wijkraad waar elk dorp over beschikt. Met dit boekje in de hand kunnen vertegenwoordigers van de Dorpsbelangenverenigingen bij de nieuwkomers op de koffie komen en vertellen wat ze doen en zo de eerste contacten leggen. Het boekje is hiervoor erg geschikt omdat de meest gangbare gebruiken op een luchtige manier beschreven zijn.
Klik op de knop Download hieronder en lees alles over de gewoonten en gebruiken in de Achterhoek.