Geurink en Rexwinkel

Geurink en Rexwinkel- Sinderenseweg 72/74

In 1648 stond naast de Geuringshof het scholtengoed Ontijd, eigendom van kasteel Sinderen. De Geuringshof was sinds 1580 eigendom van de kerk van Varsseveld. Sinds 1966 is de boerderij van W. Geurink.
Kaartje uit 1650 met Geurink (Sinderenseweg 74) en Rexwinkel (Sinderenseweg 72)

Proceskaart uit 1650
Dit is proceskaart uit 1650 van een slepend conflict tussen de Kasteelheer van Sinderen met de Geurink.
In het oosten van het landgoed op het einde van de oprijlaan (vanuit het kasteel gezien) lag een perceel dat in 1650 omringd werd met Appelbomen. Over de Appelbomen op dit perceel liep tussen mei 1649 en oktober 1674 een langslepend conflict tussen kasteelheer Jonker Johan Gijginck en de kerk van Varsseveld. Uit 1650 is een proceskaart bewaard gebleven die thans in het Gelders Archief berust. Op deze kaart staat het gebied onder de boerderij Rekswinkel weergegeven. Het perceel waar onenigheid over ontstond, werd in de beschrijving „de koolhof waar rondom Appelbomen staan (daar onenigheid over is)‟ genoemd.

Op een dinsdagmiddag in september wandelde de dochter van de kasteelheer met een vriendin langs de Ontijd en troffen daar een Appelboom met heerlijke rijpe appelen aan. Zij schudden de boom en deden zich tegoed aan de appels. Wessel Geuring zag dit vanaf zijn erf en verjoeg de meisjes, waarop de kasteelheer verhaal kwam halen en Geurung aan zijn verstand probeerde te brengen dat de Appelboom hem toebehoorde. Geuring zocht het hogerop bij zijn pachtheer, de kerk van Varsseveld. De kerkmeesters vonden dit te ver gaan, omdat zij eerder al een conflict hadden over een strookje grond, waar de kasteelheer geticheld (leem gewonnen) had. Joncker Gijginck wilde niet verder met de predikant en kerkmeester onderhandelen en bracht het geschil voor het Hof van Gelderland. Uiteindelijk volgde na veel geschrijf en gekibbel een uitspraak, waarbij de kasteelheer in het ongelijk werd gesteld.