Sinderen en het kasteel (vervolg)

Sinderen en het kasteel
 Het grondgebied rondom Sinderen bestond rond 1850 behalve uit de in cultuur gebrachte gronden met een agrarische bestemming, vooral uit bossen en woeste gronden. Die werden langzaam maar zeker ontgonnen. Het grootste deel van de bevolking vond toendertijd haar bestaan in de landbouw en veeteelt. In de laatste anderhalve eeuw is de samenleving ingrijpend veranderd waarbij nog slechts een klein deel van de bevolking werkzaam is in de agrarische sector. Toch treffen we nog tal van boerderijen aan. Sommige zijn zelfs enkele honderden jaren oud. Voorbeelden daarvan zijn De Boskapel (Boskapelle 3), Idink (Idinkweg 15), De Wildenbeest (Kapelweg 13), ’t Wissink (Wissinklaan 16), De Venneman (Wissinklaan 8), De Grote Migchelt (Kroezendijk 12) en Groot-Salemink (Kasteelweg 8). De boerderijen zijn van het hallehuistype, het kruikhuistype en T-boerderijen.

Antoniuskapel en Huis Sinderen, Kapelweg 38
De bidkapel wordt al in 1152 genoemd en is gesticht door de eigenaar van Huis Sinderen. Na een verwoestende storm in 1660 is twee jaar later de huidige kapel gebouwd.

Huis Sinderen staat al in 1234 in de boeken genoemd. Antoniuskapel en huis Sinderen
De laatste resten van het kasteel zijn in 1875 gesloopt en van het materiaal zijn vijf grote boerderijen gebouwd: de Meyne, de Bongerd, de Roesse, Nieuwe Veld en Scholtenveld. In 1883 is het hele landgoed in elf percelen verdeeld en verkocht. Boerderij De Huusboer is in 1904 gebouwd op de plaats van het koetshuis, net naast de fundamenten van het kasteel.