Doelstelling en (Beleids)plannen

Rol en taken van Vereniging voor het Sinderens Belang

Het doel van de Vereniging voor hetSinderens Belang bestaat uit het zo goed mogelijk behartigen van de belangen en het welbevinden van haar leden en niet-leden binnen haar werkgebied, het dorp en zijn buitengebied Sinderen.

De Vereniging doet dit door:

  • Het onderhouden van contacten met personen en instellingen op gemeentelijk, regionaal en provinciaal niveau
  • Het onderhouden van contacten met personen en instellingen met een soortgelijk en/of aanverwant doel
  • Het organiseren van activiteiten die de onderlinge contacten, betrokkenheid en saamhorigheid vergroten, in aanvulling op wat andere verenigingen hiervoor al doen
  • Het – samen met de inwoners – ontwikkelen van en bijdragen aan activiteiten voor een goed woon- en leefklimaat, gericht op het instand houden van voorzieningen, een plezierige en aantrekkelijke woonomgeving, verkeersveiligheid en duurzaamheid
  • Het beheren van de website www.sinderen.com en het uitbrengen van digitale nieuwsberichten.

De Vereniging:

  • Organiseert geen activiteiten behorend tot de competentie of het terrein van andere verenigingen op Sinderen
  • Heeft geen binding met enige politieke, godsdienstige of andere groepering
  • Richt zich niet op individuele belangenbehartiging.

Jaarplan.
Benieuwd naar wat SinderensBelang dit jaar gaat doen?   Lees het Jaarplan 2022

Eerdere jaarplannen
Jaarplan 2020
Jaarplan 2019

Beleidsplan. Voor meer info klik hier

Beloningsbeleid. Voor meer info klik hier