toelichting beleidsplan en beloningsbeleid

Beleidsplan
Om de belangrijkste thema’s en belangen van ons werkgebied te bepalen, is in 2010-2011 het Dorpsplan Sinderen en Omstreken opgesteld. Naar aanleiding van het dorpsplan wordt nu gewerkt aan de thema’s ‘Verkeer’, ‘Groen’ en ‘Plan Kromkamp en sportveld’. Het dorpsplan is in digitale vorm te vinden op de website.

Beloningsbeleid
De bestuursleden, leden van door het bestuur benoemde commissies en andere vrijwilligers van het Sinderens Belang werken op vrijwillige basis. Zij krijgen geen beloning. Wel kunnen gemaakte kosten bij de penningmeester gedeclareerd worden.