Gegevensbescherming leden

Afspraken Sinderens Belang bewaren en beschermen persoonsgegevens
Vastgesteld 7 mei 2018

Het bestuur van Sinderens Belang vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van haar leden goed beschermd zijn en heeft daarover de volgende afspraken gemaakt.

Bewaren persoonsgegevens
In de ledenadministratie van Sinderens Belang worden algemene persoonsgegevens bewaard. Dit zijn naam, adres, woonplaats, emailadres en banknummer.

Op het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van Sinderens Belang kunnen leden aangeven of zij toestemming geven voor het gebruik van hun persoonsgegevens.

Doel bewaren persoonsgegevens
Sinderens Belang bewaart deze gegevens omdat zij haar leden wil kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten, het toezenden van informatie en kunnen informeren over de activiteiten van Sinderens Belang. Het bankrekeningnummer en het incassoformulier waarop dit vermeld staat, worden bewaard om het lidmaatschapsgeld automatisch te kunnen incasseren.

Wie kunnen deze gegevens inzien?
De persoonsgegevens kunnen worden ingezien door de bestuursleden van Sinderens Belang. Het bankrekeningnummer is alleen beschikbaar voor de penningmeester.

Hoe worden de persoonsgegevens beschermd?
De gegevens worden bewaard in een excelsheet op beveiligde computers van bestuursleden van het Sinderens Belang. De secretaris draagt zorg voor de juistheid van het ledenbestand. De excelsheet wordt (indien nodig) middels een veilige verbinding verzonden aan de bestuursleden.

Aanpassing en verwijdering van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden binnen een maand nadat een lid zijn/haar lidmaatschap heeft opgezegd, verwijderd uit het ledenbestand.
Leden kunnen hun persoonsgegevens corrigeren of laten verwijderen door een email-berichtje te sturen aan sinderensbelang@gmail.com of dit middels een briefje te laten weten aan de secretaris van Sinderens Belang.

De website van Sinderens Belang informeert de leden van Sinderens Belang waarom zij de persoonsgegevens verwerkt.

Vragen over de AVG
Indien leden vragen hebben over de AVG kunnen zij terecht bij de voorzitter van Sinderens Belang. De voorzitter houdt zich binnen het bestuur bezig met het bewaken en bewaren van de persoonsgegevens van Sinderens Belang.