Geschiedenis Adellijke Begraafplaats

Geschiedenis Adellijke Begraafplaats

De adellijke begraafplaats achter de kapel van Sinderen

 In 2003 is op initiatief van Sinderens Belang een werkgroep samengesteld die zich bezig ging houden met het opknappen van de omgeving van de kapel van Sinderen. Er is toen gelegenheid geweest om onderzoek te doen naar de begraafplaats achter de kapel. Daar lag op een duidelijke terreinverhoging een zware grafdeksteen. De enige zichtbare overblijfselen van een begraafplaats waar bewoners van het kasteel Sinderen hun laatste rustplaats hadden gevonden. Na het verwijderen van begroeiing en een dun laagje bosgrond kwamen al snel de contouren tevoorschijn van zes grafvlakken. De achterste drie waren afgedekt met bakstenen; de voorste drie met plavuizen én de zware deksteen. Verder onderzoek wees uit dat het geheel bestond uit zes gemetselde grafkeldertjes voorzien van een gemetselde overwelving. Afgedekt met een laag zand en een laag bakstenen of plavuizen. Ondanks de verstorende invloed van boomstronken en bodemdieren waren de grafkelders –voorzover zichtbaar- in een redelijke staat. Bij de opknapbeurt  zijn de oorspronkelijke grafkelders intact gelaten. Boven op de originele bakstenen scheidingsmuurtjes zijn hardstenen dorpels geplaatst die de afzonderlijke grafvakken aangeven. De tussenliggende ruimtes zijn ingeplant met maagdenpalm. De gehele begraafplaats is omgeven door een beukenheg en buitenom loopt een voetpad

Het ligt er weer mooi bij.