Geschiedenis Kapel

Een rondje om de kapel op Sinderen is een video gemaakt door Mevrouw Bernarda Groot Nibbelink – Bruns.
Ben u benieuwd hoe dat er uitziet? Klik dan op de onderstaande link
https://youtu.be/3doo1xzLrSI

Korte historie Antoniuskapel Sinderen

 De kapel is waarschijnlijk in de 12e eeuw gesticht door de eigenaar van het Huis Sinderen. Het was een bidkapel voor de bewoners van het kasteel en het landvolk van de buurtschappen Sinderen en Groot-Breedenbroek. In de beginjaren was de bidkapel opgetrokken uit hout, totdat hij in 1660 door storm werd verwoest. De kapel is in het jaar 1662 herbouwd, zoals te zien is op de gevelsteen boven de deur.

 

 “Tot meerdere glorie van God en tot opbouw van de gemeente ben ik door en voor rekening van …. weder opgebouwd in 1662”

 Historici denken dat op de ….. de namen van de toenmalig kasteelheer Jonker Johan Gijginck en zijn vrouw Magdalena Heskens stonden en dat deze tijdens de Franse revolutie uitgehakt zijn.

 Uit de archieven blijkt dat leden van de adellijke familie van kasteel Sinderen vanaf 1770 in de eigen slotkapel begraven werden in een daartoe in 1763 gebouwde familiegrafkelder, het deel boven de kelders werd bij de kapel aangebouwd aan de westzijde, dat is het deel waar nu het  balkon zit.

 Begraven in de Kapel :   

                         1790    Sibylla C.P. van der Upwich – Löckel                      schoonmoeder
1802    Luderus Daniel Georg Voss , van Sinderen                 kasteelheer 1762
1810    Maria Elisabeth Voss- van der Upwich ,  van Sinderen  kasteelvr
1812    Johan Engelbert Ruebel schoonzoon                        kasteelheer 1802
1838    Helena Antoinette Louise Charlotta Ruebel Voss,  van Sinderen
1847    Antoinette Adrienne Amalie Louise Ruebel

 Aan de oostzijde werd de kapel in 1840 vergroot i.v.m. ruimte gebrek voor de school, die in die tijd in de kapel gehouden werd. Rond 1930 is er een lambrisering gemaakt, er stond toen een kabinetorgel in de kapel en het balkon was er nog niet. Op de plek waar nu de trap zit was toen het kolen hok. Rond 1950 is er een ander orgel verplaatst en is er een balkon gemaakt. In 1958 is de kapel compleet gerestaureerd en zijn er platen tot het plafond gemaakt..

 Het klokje in de toren is misschien wel het aller oudste. Het is geschonken door de adellijke familie Morrien die in 1616 op het kasteel woonden. Het familiewapen staat op de klok met de tekst: O Christe rex gloriae veni cum pace. En in goed Nederlands: O, Christus Koning der heerlijkheid kom in vrede.

Als er een sterfgeval op Sinderen is wordt het klokje nog steeds geluid, dat heet overluiden.

 Begraven in de Adellijke grafkelders achter de Kapel :

1828     Hendrik Willem F.E. Ruebel                                   zoon

1843     Emile Ruebel                                                            dochter

1847     Antoinetta Jeanette Ruebel- van Diest                kasteelvrouw

1860    Frederika Regina van Diest                                    zuster van Jeanette

1861    Johan Gottfried Ruebel                                            kasteelheer 1812

1864    Bertha Antoinette Ruebel                                      dr v August en Emma Ruebel

Rond de kapel werden de gewone burgers begraven. De oudste dodenboeken dateren uit 1741.
Daaruit blijkt dat er vanaf die tijd ruim 540 burgers uit Sinderen en omgeving begraven zijn. De laatste burgerbegrafenis zal rond 1876 zijn geweest, want toen werd het kerkbestuur verzocht geen begravingen meer toe te staan rond de kapel.
In 1875 trekt de familie Ruebel naar Duitsland en het kasteel met de landerijen wordt verkocht aan familie v.Schuijlenburch-v.Boetselaer.
De adellijke begraafplaats achter de kapel blijft in bezit van August en Emma Reubel. Dat ligt voor de hand omdat daar hun dochtertje en de andere familieleden begraven liggen.
Op een hoek van de adellijke begraafplaats is wel een ruimte voor 2 graven gekocht door familie v. Schuylenburg, maar daar is nooit gebruik van gemaakt.
Het kasteel is gesloopt; alleen de fundamenten zitten nog in de grond. Van het sloopmateriaal zijn  5 grote boerderijen gebouwd: de Meyne, de Bongerd, de Roesse, Nieuwe Veld en Scholtenveld.
In 1883 wordt het hele landgoed ( tot 1833  257ha., later 100 ha.) in 11 percelen verdeeld en verkocht op een openbare veiling.Boerderij de Huusboer is in 1904 gebouwd op de plaats van het koetshuis net naast de fundamenten van het kasteel.
De begraafplaats achter de Kapel is in 1915 verkocht aan de N H-gemeente van Varsseveld