Geschiedenis kasteel

Geschiedenis kasteel Sinderen

Kasteel Sinderen werd ergens in de 12e eeuw gebouwd. In het jaar 1234 is er sprake van de gebroeders Constant, Rudolph en Aelbert van Sinderen. Zij werden in de loop der eeuwen door verschillende landadellijke families opgevolgd.
Het kasteel was ruim voorzien van het nodige dienstvolk. Rondom het kasteel lagen de talrijke boerderijen die werden bewoond en bewerkt door pachterfamilies.
Het slot werd door een binnen- en buitengracht omgeven, enkele delen van 
de buitengracht zijn nu nog aanwezig langs de Kasteelweg en de Rentmeesterlaan.
Recent is een foto van het kasteel in het bezit gekomen van Sinderens Belang.

Deze foto is waarschijnllijk genomen rond 1875. Er waren tot nu toe alleen tekeningen bekend.

Foto_Kasteel_Sinderen                                                                             Foto: collectie J.W. Meijerman/Fam. Roth – von Heymann