Landschapselementen

Rondom Sinderen zijn diverse landschapselementen te onderkennen.

Binnenkort meer informatie hierover op deze pagina Een klein voorproefje!

 

De heg
Landschapselementen zijn de bouwstenen van onze leefomgeving. Er zijn groene elementen zoals singels en bosjes, blauwe elementen zoals beken en poelen en rode elementen zoals molens en andere streekeigen gebouwen. Dit soort elementen bepalen met name het aanzien van het landschap. Aanvankelijk hadden ze allerlei functies, die soms geheel, soms gedeeltelijk zijn weggevallen. Dan dreigt het gevaar dat ze worden verwaarloosd of zelfs geheel verdwijnen. En dat betekent vaak dat onze leefomgeving in kwaliteit achteruit gaat. Er is dus alle reden om na te gaan welke betekenis deze elementen hebben voor de huidige tijd.