lidmaatschap

Wij zijn een belangenvereniging voor de inwoners van Sinderen en Omstreken.
Het bestuur bestaat uit 7 leden en de vereniging heeft ongeveer 240 leden-donateurs.

Tijdens de maandelijkse bestuursvergadering wordt er gesproken over het wel en wee in ons dorp. Het bestuur is voor het college van B&W van de gemeente Oude IJsselstreek een belangrijke gesprekspartner. Eén keer per jaar is er een gepland overleg tussen Sinderens Belang en het college. Verder worden er regelmatig kontakten onderhouden met zusterverenigingen in de gemeente Oude IJsselstreek, waar ervaringen worden uitgewisseld.

Een gerealiseerd project is de aanleg van enkele fiets-wandelpaden in de
omgeving van Sinderen. Dit is een initiatief van Sinderens Belang en uitgewerkt door de
nieuw gevormde “Stichting kerk- en fietspaden Sinderen en omstreken”.
Aansprekende projecten uit het verleden zijn de nieuwbouw van het Buurtschapshuis en het in oude glorie herstellen van de omgeving van de historische Kapel.
Al deze projecten werden met veel gemeenschapszin tot een succes gemaakt.

Eén keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waar u aanwezig kunt zijn. Graag zien wij uw vragen, suggesties, etc. tegemoet!

Mocht u nog geen lid zijn, dit kan voor € 7,50per jaar. Voor aanmelding kunt u zich wenden tot:

Secretariaat:
Nico de Vries
Kasselderstraat 11A
7065 BW Sinderen
Email:  sinderensbelang@gmail.com
Telefoon 06-19186393