Nieuwbouw binnen kom Sinderen: laatste kans

Op dinsdag 22 januari 2018 om 20.00 uur is er in het Buurtschapshuis op Sinderen een informatieavond over bouwen op plan Kromkamp.

Sinderen is een buurtschap met een kleine kern en een groot buitengebied. De saamhorigheid is er nog groot. Het is een unieke plek om te wonen.

Op plan Kromkamp, midden in de kern van Sinderen, zijn bouwkavels te koop waarop verschillende typen woningen gebouwd kunnen worden. Deze bouwkavels zijn al geruime tijd te koop, en de mogelijkheid hier nog woningen te bouwen vervalt tegen het einde van dit jaar. Daarom wil Sinderens Belang iedereen attenderen op deze laatste kans een eigen huis te bouwen in het hart van Sinderen. Wij willen zowel starters op de woningmarkt als ouderen, en alle leeftijden die daartussen vallen, interesseren voor bouwen op plan Kromkamp.

Op de informatieavond zal de gemeente aanwezig zijn om alle mogelijkheden voor bouw van een eigen woning op Kromkamp toe te lichten. Zij zal uitleg geven over de bouwkavels, het bestemmingsplan, vergunningen en verdere gemeentelijke zaken die bij het verwezenlijken van een eigen huis aan de orde zijn.

Een medewerker van DKK Gelderland zal een presentatie geven over een alternatieve wijze van financiering. Hij zal nader ingaan op de Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-aanpak (CPO- aanpak), waarbij particulieren samen met hun toekomstige buren hun eigen woningen kunnen ontwikkelen en zo de huizen bouwen die zij wensen.

Uiteraard zal er voldoende tijd en ruimte zijn om vragen te stellen. Voor meer informatie kunt terecht op de websites van de Vereniging voor Sinderens Belang en van de gemeente Oude IJsselstreek. U kunt ook een e-mail sturen naar Sinderens Belang: sinderensbelang@gmail.com

www.sinderen.com

www.oude-ijsselstreek.nl/plan-kromkamp-sinderen-bouwkavels-voor-vrijstaande-en-halfvrijstaande-woningen