kopij inzenden

Kopij voor onze website

Om de site actueel te houden is het belangrijk om over voldoende kopij te beschikken.

Heeft u een nieuwtje, interessante foto’s, een bijeenkomst, competitie, uitvoering van uw vereniging en vind u het belangrijk dat dit op de website komt, stuur uw informatie dan gerust naar:
                                    kopijSB@gmail.com

In twijfel gevallen bepaalt het bestuur van SinderensBelang of de kopij geplaatst kan worden

Wij hopen op veel nieuwe info!