Notulen 14 april 2014

Vergadering van Sinderens Belang op 14 april 2014
Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering

2. Werkgroep Verkeer
De werkgroep verkeer is aanwezig. Zij hebben overleg gehad met Bas Kippers. Zij adviseren ons nu op dat we als Sinderens Belang moeten kiezen voor verlenging van het tijdelijke vrachtwagenverbod. Zij gaan er vanuit dat er daarna een permanent verbod komt. Dan gaat navigatie straks al in.

Sinderens Belang heeft ook een overleg gehad met de gemeente, waaronder Bas Kippers waarin niets van bovenstaande is gezegd. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van de brief die Sinderens Belang had geschreven. De brief met keuzes die de werkgroep heeft ontvangen van de gemeente als reactie op de brief is samen met de gemeente opgesteld.

Er volgt een discussie over de opties, waaruit blijkt dat Sinderens Belang het niet eens is met de werkgroep. En dat de bestuursleden onderling ook verschillen in standpunt. We gaan hierover met het bestuur in overleg om ons standpunt eerst te bepalen.

De werkgroep Verkeerszaken wil ook graag dat Sinderens Belang een brief stuurt aan de gemeente met de vraag waarom er nog geen herinrichtingsplannen zijn voor de kom. Het blijkt niet duidelijk of deze er wel of niet zijn. Een brief sturen we nog niet, maar we zullen informeren hoe het nu zit.

3. Notulen bestuursvergadering 24 februari 2014
De notulen zijn vastgesteld.

4. Actie en besluitenlijst
Geen bijzonderheden. De klok arriveert als het goed is binnenkort en wordt dan geinstalleerd.

5. Ingekomen stukken
Geen bijzonderheden. Er is een brief van de gemeente binnen gekomen, die een reactie is op de brief die Sinderens Belang heeft geschreven over het tijdelijke vrachtwagenverbod. Deze is hiervoor al besproken en komt ook nog aan bod onder punt 9.

6. Financiën
Geen bijzonderheden

7. Evaluatie jaarvergadering
Er waren weinig mensen. Heeft iedereen wel een uitnodiging gehad? Een Aantal mensen heeft gemeld dat ze geen uitnodiging heeft gehad via de mail. Eelco gaat nu met een testmail na, of alle emails wel aankomen en de emailadressen kloppen.

Er was onrust over verkeerszaken zoals het vrachtwagenverbod en de plannen voor de kom. Hier moeten we iets mee doen. Misschien kunnen we een avond voor de bewoners organiseren? Daarbij Gert Jan Schieven uitnodigen en wellicht Bas Kippers ook. Eelco overlegt met Gert Jan.
Het bordje parkeren dat verwijs naar parkeren achter de school, moet verzet worden naar de rechterkant van de weg. Daar is het duidelijker zichtbaar. Henk benadert Frits of het bordje aan die kant mag staan.

8. Bestuurslidmaatschap Ineke
Ineke geeft aan dat zij het moeilijk heeft met de situatie rondom verkeer en de bomenkap. Er onstaat een tweedeling in het dorp en ze wil niet kiezen tussen deze twee. Ze heeft er last van en is bang de andere leden ermee te belasten. Diverse andere bestuursleden geven aan dat zij hetzelfde ervaren. Het is niet iets van Ineke alleen We praten er over door. Het is belangrijk ook dit soort dingen bespreekbaar te maken in de overleggen. Op basis van dit gesprek besluit Ineke toch door te gaan. Daar is iedereen blij mee.

9. Brief Vrachtwagenverbod
In de brief worden ons een aantal opties voorgelegd. In eerste instantie bespreken we de opties. Maar de vraag ontstaat, of wij daar wel een keuze uit moeten maken. Sinderens Belang hoeft niet te bepalen wat er moet gebeuren. Maar hierover verschillen de standpunten.

Er is behoefte om eerst met elkaar standpunten te bepalen en daarna pas te reageren. Maar omdat de gemeente wil weten of zij onze brief als een bezwaar moeten opvatten, willen ze graag snel reactie.
Het ging er ons niet om bezwaar te maken, dus zal Eelco dit meedelen aan de gemeente. Een uitgebreidere reactie geven we pas na een volgend overleg over deze verkeerszaken.

10. Ledenmutaties
Geen bijzonderheden

11. Rondvraag
Er moet een vergadering gepland worden om de standpunten voor verkeer te bepalen. We nodigen Gert Jan Schieven ook uit. Eelco bepaalt een datum. n.b. dit is 12 mei geworden, 20.00 uur.
Verder vieren Gerrit en Rinie op 31 mei hun 40-jarig huwelijk. Hiervoor zijn de bestuursleden en partners uitgenodigd. Een pdf van de kaart volgt per mail.

12. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering
Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Stukje plaatsen op site oranjevereniging over woningbouw Kromkamp 11-11-2013 Gerrit Moet nog gebeuren
Afwachten offerte opvragen voor automatisering klok 11-11-2013 Henk Klok wordt binnenkort geinstalleerd
Reactie sturen naar gemeente op hun brief over het vrachtwagenverbod 14-04-2014 Eelco Wordt op 15 april gestuurd