Pilotproject bermbeheer:

Leden werkgroep: Anna Kemp, Charlotte Breukink, Joop Lammers en Berd Westerveld

Doel: mooier bermen met veel bloeiende kruiden, te bereiken door het maaisel af te voeren. 

Informatie over Plan voor 2015 (derde jaar)

Werkgebieden
In 2015 gaan we door met de volgende bermgedeelten op Sinderen en in Breedenbroek:

  • Boskapelle (beide bermen). Bij voldoende vrijwilligers maaien we hier ook tussen en achter de bomen.
  • Wissinklaan (noordzijde, van stuw tot hoek Boskapelle). Bij voldoende vrijwilligers maaien we hier ook tussen en achter de bomen.
  • Duitshofweg, van Molenweg tot aan de eiken voor afslag Kerspas
  • Molenweg, vanaf Duitshofweg: oostzijde tot nr. 33 en westzijde tot nr. 35
  • Luimesweg, vanaf de brug zuidzijde tot zijweg tegenover nr.16/18
  • Sinderenseweg, bij de kom: Strook tussen fietspad en lindebomen bij maisakker

Deze liggen vrij dicht bij elkaar, voor de praktische uitvoerbaarheid van het ophalen van het maaisel. Het maaisel wordt gebruikt als strooisel voor vee in een potstal. Het hoeft daarom niet “hooidroog” te zijn.
Maaien liefst bij droog weer, omdat dit prettiger werkt. Begin juni nog weinig bloei, maar veel groene massa. Massa (o.a. van fluitekruid) afvoeren geeft sneller verarming. In augustus zijn er dan weer bloeiende kruiden.

Werkwijze:

  • maaien en harken (mechanisatie en handwerk) door vrijwilligers,
  • ophalen door Maatschap Veldhorst, Luimesweg 9, Breedenbroek
  • eerste snede: eind mei – begin juni, afhankelijk van vroegheid seizoen
  • tweede snede: half september – begin oktober, enkele dagen drogen, harken en ophalen 

Afspraken:
Groen op Sinderen zorgt voor werving vrijwilligers; zij werken zonder vergoeding.

Gemeente biedt onkostenvergoeding voor machinegebruik (slijtage) en brandstofverbruik. Dit betreft trekkers met werktuigen en bosmaaiers. De bedragen zijn volgens normen van de VAL (Vereniging Agrarisch Landschap).

Waterschap Rijn en IJssel: maaipad en talud van de Bergerslagbeek (zuidzijde tussen de stuw Wissinklaan en het Welsinkpad) wordt ook meegenomen in het project. Wij zorgen dat de berm daar tevoren is gemaaid, zodat het taludmaaisel niet op het lange bermgras terecht komt. Algemene afspraak: waterschap maait niet voor 1 juni (2015: niet voor 8 juni).

Contactpersonen:

Gemeente Oude IJsselstreek:           Eric Huls, 06 – 1074 9672
Waterschap Rijn en IJssel:                Jeroen Lammers: 06 – 5398 0598
Groen op Sinderen:                           Berd Westerveld, Wissinklaan 3, 0315 – 617373