Verenigingen

Oranjevereniging:
Secr: Mevrouw Anniek Ankersmit, Benninklaan6, 7091 VB Dinxperlo,
tel.: -06 – 15669205
E-mail : Oranjeverenigingseno@gmail.com
Voor meer informatie over onze vereninging kunt u terecht op onze website
http://www.oranjeverenigingsinderen.nl en
op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/OranjeverenigingSinderen/

De Oranjevereniging houdt zich onder andere bezig met de organisatie van Koningsdag op 27 april en het Oranjefeest.
Het Oranjefeest is dit jaar (2019) van:
                                  woensdag 4 september t/m zaterdag 7 september

Smartlappenkoor Szinderende Smart :
Secretariaat: Gerda Janssen, Korte Voren 7,  7091 RJ  Dinxperlo.
E-mail: g.janssen72@kpnplanet.nl .     Tel: 0315-617700
Oefenavond: woensdag van 20:00 – 22:00 uur in de kleine zaal van het Buurtschapshuis op Sinderen.
Szinderende Smart organiseert elk jaar een meezingmiddag-/avond. Tevens zullen optredens op aanvraag verzorgd worden.

Kindertheater ’t Kinderspol Sinderen:
Inlichtingen: M.Beurer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com
Oefenavond: Donderdag van 18.30 tot 20.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Theatergezelschap ‘tBuurthuis Sinderen:
Inlichtingen: U. Klompenhouwer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com.
Oefenavond: Donderdag van 20.00 tot 23.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Christerlijk Gemengd zangkoor Jubilate Sinderen:
Inlichtingen: Mw. Heijerman-Stam, Anna van Burenstraat 5, 7051 BE Varsseveld, tel: 0315 242889
Oefenavond: woensdag van 20.00 uur tot 22.00 uur in de zaal van de Keurhorsterkerk.

Sichting beheer Buurtschapshuis Sinderen:
De stichting werd opgericht t.b.v. de privatisering van het Buurtschapshuis Sinderen per 1 januari 2003. Het doel van de stichting is het instandhouden, beheren en doen exploiteren van het Buurtschapshuis aan de Sinderenseweg 112 op Sinderen. Het Buurtschapshuis werd bij de privatisering in erfpacht verworven van de Gemeente.

Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 2 tevens bestuurslid zijn van de Vereniging voor het Sinderens Belang. Tot haar werkzaamheden behoren: het opmaken van een rooster van vaste gebruikers, het vaststellen van de gebruikstarieven, het verzorgen van en toezicht houden op keuringen van installaties en materialen, onderhoud, contracten, vergunningen, verzekeringen, facturering, opmaken van de jaarrekening. Daarnaast is er regelmatig contact met de Gemeente, de basisschool, diverse verenigingen en derden, die bij het onderhoud, exploitatie of gebruik van het Buurtschapshuis betrokken zijn.

Inlichtingen: Mw. L. Daniels-van Nuland, Sinderenseweg 79, 7065 BG Sinderen
Tel. 0315 617468
E-mail: Loes.vanNuland@Yahoo.com

Vereniging voor het Sinderens Belang:
Secretariaat:
Marjon Groot Nibbelink
Sinderenseweg 107
7065 BH Sinderen
Email:  sinderensbelang@gmail.com
Telefoon 06 – 158 53 060


Vrouwen van Nu, afd. Sinderen
Inlichtingen: Ria Veldhorst
E-mail: vrouwenvannu.sinderen@hotmail.com

Programma 2020 Vrouwen van Nu Sinderen

 • Woensdag 8 januari:                  Nieuwjaarsmiddag
 • Donderdag 16 januari:             Jaarvergadering en Quiz
 • Woensdag 19 februari:                 Sterrenkunde
 • Donderdag 19 maart:                   Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg
 • Woensdag 15 april:                      Sotte Sussen (Koffieboerderij)
 • Woensdag 20 mei:                       Onderduikmuseum Aalten
 • Woensdag 16 september:             De Neeth Barlo
 • Woensdag 7 oktober:                 Creatieve middag
 • Donderdag 15 oktober:              Vergeten groenten en onkruid (eigenschappen,            voedingswaarde en gebruik van wilde planten en bessen)
 • Woensdag 18 november:             Lezing Noord- Korea
 • Donderdag 17 december:          Kerstviering

 

 • Woensdag 20 januari ’21:             Jaarvergadering

Openbare Basisschool Op Koers, vestiging de Wegwijzer:

Kapelweg 58, 7065 BB Sinderen, 0315-242507
e-mail: sinderen@obsopkoers.nl
web-site: www.obsopkoers.nl

Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld   Website: http://damclub-dinxperlo-sinderen-varsseveld.jouwweb.nl/                                                                     Secr. M.Westerveld. tel: 06-46005099                                                         e-mail: dsv-dammen@hotmail.com

Sportvereniging Sinderen en Omstreken:
Secretariaat: Henrieke Hengeveld                                                                                              Aaltenseweg 8, 7084AZ Breedenbroek                                                                                    Telefoon: 0315 237826                                                                                                              Website: sportverenigingseno.nl                                                                                                e-mail: sportverenigingseno@gmail.com
Sportvereniging S en O is een vereniging met gymnastiek, volleybal, jazz-gymnastiek, meer bewegen voor ouderen (Fit en Vitaal), volksdansen en recreatief voetbal.                                     Lokatie: Buurtschapshuis Sinderen

Biljartvereniging ‘de laatste stoot’’:
Secr. Dhr. S Kemperman, Molenweg 22-1, 7084 AV Breedenbroek, tel: 0315-617488
Clublokaal: cafe Huls, Aaltenseweg 12 Sinderen

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omstreken
p/a de heer G. Boesveld (secretaris) Kasselderstraat 4a,
7065BW Sinderen.
E-mail:kerkenpadensinderen@gmail.com

Wilt u meer informatie over kerkenpaden in Sinderen klik dan hier