Verenigingen

Beheerder van het Buurtschapshuis.
SCHIK
Tel 06 – 38008154
E-mail : schikopsinderen@outlook.com

Oranjevereniging:
Secr: Mevrouw Henrike Hengeveld, Aaltenseweg 8, 7084AZ Breedenbroek.
E-mail : Oranjeverenigingseno@gmail.com
Voor meer informatie over onze vereninging kunt u terecht op onze website
http://www.oranjeverenigingsinderen.nl en
op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/OranjeverenigingSinderen/

De Oranjevereniging houdt zich onder andere bezig met de organisatie van Koningsdag op 27 april en het Oranjefeest.

Smartlappenkoor Szinderende Smart :
Secretariaat: Gerda Janssen, Korte Voren 7,  7091 RJ  Dinxperlo.
E-mail: g.janssen72@kpnplanet.nl .     Tel: 0315-617700
Oefenavond: woensdag van 20:00 – 22:00 uur in de kleine zaal van het Buurtschapshuis op Sinderen.
Szinderende Smart organiseert elk jaar een meezingmiddag-/avond. Tevens zullen optredens op aanvraag verzorgd worden.

Kindertheater ’t Kinderspol Sinderen:
Inlichtingen: M.Beurer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com
Oefenavond: Donderdag van 18.30 tot 20.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Theatergezelschap ’t Buurtschap Sinderen:
Inlichtingen: U. Klompenhouwer. Info: uklompenhouwer@hotmail.com.
Oefenavond: Donderdag van 20.00 tot 23.00 in het Buurtschapshuis.
Website : www.tbuurtschap.nl

Sichting beheer Buurtschapshuis Sinderen:
De stichting werd opgericht t.b.v. de privatisering van het Buurtschapshuis Sinderen per 1 januari 2003. Het doel van de stichting is het instandhouden, beheren en doen exploiteren van het Buurtschapshuis aan de Sinderenseweg 112 op Sinderen. Het Buurtschapshuis werd bij de privatisering in erfpacht verworven van de Gemeente.

Het bestuur bestaat uit 6 leden, waarvan 2 tevens bestuurslid zijn van de Vereniging voor het Sinderens Belang. Tot haar werkzaamheden behoren: het opmaken van een rooster van vaste gebruikers, het vaststellen van de gebruikstarieven, het verzorgen van en toezicht houden op keuringen van installaties en materialen, onderhoud, contracten, vergunningen, verzekeringen, facturering, opmaken van de jaarrekening. Daarnaast is er regelmatig contact met de Gemeente, de basisschool, diverse verenigingen en derden, die bij het onderhoud, exploitatie of gebruik van het Buurtschapshuis betrokken zijn.
Contact: stgbuurtschapshuissinderen@gmail.com 

Vereniging voor het Sinderens Belang:
Secretariaat:
Nico de Vries
Kasselderstraat 11A
7065BW Sinderen
Email:  sinderensbelang@gmail.com
Telefoon 06 – 19186393

Het jaarprogramma van “Vrouwen van Nu 2024” vindt u door op  onderstaande link te klikken Jaarboekje_2024_vrouwen_van_nu_Sinderen_2024

Vrouwen van Nu, afd. Sinderen
Inlichtingen: Tinie Meuleman-Regelink
Tel: 0315-241181
E-mail: vrouwenvannu.sinderen@hotmail.com

Damcombinatie DSV Dinxperlo-Sinderen-Varsseveld   Website: http://damclub-dinxperlo-sinderen-varsseveld.jouwweb.nl/                                                                     Secr. M.Westerveld. tel: 06-46005099                                                         e-mail: dsv-dammen@hotmail.com

Sportvereniging Sinderen en Omstreken:
Secretariaat: Winnie Beulsink                                                                                                                Website: sportverenigingseno.nl                                                                                                e-mail: sportverenigingseno@gmail.com
Sportvereniging S en O is een vereniging met gymnastiek voor de jeugd, old school gymlessen, volleybal, jazz-gymnastiek, bewegen voor ouderen (Fit en Vitaal) en recreatief voetbal en jeu de boules (jeu de boulesbaan – op het voetbalveld bij het buurtschapshuis).
Lokatie: Buurtschapshuis Sinderen
Voetbal: Pallandthal Varsseveld

Biljartvereniging ‘de laatste stoot’’:
Secr. Dhr. S Kemperman, Molenweg 22-1, 7084 AV Breedenbroek, tel: 0315-617488

Stichting Kerk- en Fietspaden Sinderen en Omstreken
Secretariaat :
p/a Martine Arts, Rademakersbroek 11A, 7065BZ  Sinderen.
E-mail:kerkenpadensinderen@gmail.com

Wilt u meer informatie over kerkenpaden in Sinderen klik dan hier