Verslag 09-02-2015

Bestuursvergadering Sinderens Belang, 9-2-2015, 20:00, Buurtschapshuis, Sinderen

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

 

 1. Opening 

Gerrit opent de vergadering

 

 1. S&O

Die komen een andere keer, als zij zelf meer duidelijk hebben welke koers ze uit willen zetten.

 1. Notulen bestuursvergadering 12 januari 2015

Henk Tolkamp: Het is Ingrid te Stroete niet Te Brummelstroete.

 

 1. Actie en besluitenlijst

Pas 1×750 euro binnen voor de borden, we horen nog hoe het zit met de boerderijnamen.

 

 1. Ingekomen stukken

Mail Esther dat zij uit de verkeerswerkgroep gaat.

Groenclub wil ook nog even wat vertellen op jaarvergadering. Dit kan na de pauze.

 

 1. Financiën

Geen opmerkingen.

 

 1. Verkeer

Plan kom hopelijk eind februari klaar volgens Gert Jan van de gemeente. Hopelijk is er wel een datum bekend voor de ledenvergadering. Misschien met de ledenvergadering oproep doen voor nieuw lid verkeerswerkgroep. Dit wel even laten weten aan de verkeersgroep.

 

 1. ALV

We moeten nog een vervanger vragen ter vervanging van Henk Tolkamp. Bepalen wie we kunnen benaderen. Gerrit benadert een aantal potentiële leden. Gerrit maakt flyer voor de alv voor op het prikbord in het buurtschapshuus. Eelco overlegt met Mark over de catering.

 

 1. Ledenmutaties

 

 1. Rondvraag

Plastic afval gemeente.

Volgende vergadering 16 maart

 

 1. Sluiting

Gerrit sluit de vergadering

 

Actiepuntenlijst

Wat Wie Wanneer
Met Mark overleggen over catering ALV Eelco Voor de ALV
Vervangers Henk benaderen Gerrit Voor de ALV
Werkgroep verkeer antwoorden ivm komplan Eelco Voor de voorlichtingsavond
Werkgroep informeren ivm werven nieuwe leden   Voor de ALV
Flyer maken voor op prikbord buurtschapshuis Gerrit Voor de ALV
Opnieuw controle emailadressen Eelco zsm