Verslag 20 januari 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang
20 januari 2014, 20:00, bovenzaal BuHu
Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

Opening
De voorzitter opent de vergadering

2.  Bezoek verkeersgroep Sinderen eo
Een aantal punten worden besproken.
– Reconstructie met aanpassingen Sinderenseweg
– Vrachtwagenverbod
Er komt een brief waarin we aangeven dat het allemaal nog niet zo loopt als afgesproken. Verder willen we graag weten hoe het zit met inspraak bij de herinrichting van de weg. Ineke bereidt de brief voor, overlegt deze met iedereen en zorgt voor de verzending.

3.  Notulen bestuursvergadering 09 december 2013
Verzoek om in het vervolg financiële zaken standaard? op agenda te zetten.
Verder geen opmerkingen.

4.  Actie en besluitenlijst
Gerrit moet nog de actie mbt website kromkamp doen. Henk krijgt nog info over het uurwerk.
Rest is allemaal afgehandeld.

5.  Ingekomen stukken
– De gemeente wil een convenantenoverleg inplannen. We kijken naar agenda. We spreken af dat de afspraak pas na de verkiezingen wordt gepland.
– Er is een email van dhr luimes binnen ivm vrachtverkeer. Deze zullen we beantwoorden. We horen vaker dat het leden niet duidelijk is hoe het zit met de verkeersmaatregelen. Het is goed de acties en de mening van SB duidelijk te maken.we willen communiceren op de website over het verkeer.

6.  Jaarvergadering
Helma Tuenter komt iets vertellen over noaberschap. Paul Hartog wil graag toelichting geven op reanimatie apparaat. 20 maart is de datum die in eerste instantie is afgesproken. Klopt dit nog steeds? Gerrit vraagt dit na.

7.  ANBI gegevens op de website
Staan er op. Ledenlijst staat er ook op.

8. Bomen Sinderenseweg
Al besproken. Er komt overleg tussen de gemeente en de betrokkenen.

9. Ledenmutaties

10.  Rondvraag
Nieuwe vergadering 17 februari?

11.  Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

 

 

 

 

 

Actie en besluitenlijst
Actie Datum Wie Stand van zaken
Stukje plaatsen op site oranjevereniging over woningbouw Kromkamp 11-11-2013 Gerrit  
Afwachten offerte opvragen voor automatisering klok 11-11-2013 Henk  
Brief sturen naar de gemeente over bebording afsluiting Sinderen kom. Graag uitvoeren conform afspraken 20-01-2014 Ineke