Verslag 22 september 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang

22 september 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

Aanwezig: Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Dianne Vriezen

Afwezig: Gerrie Vink

 

 • Opening 

 

  1. Gerrit opent de vergadering
 • Notulen bestuursvergadering 23 juni 2014 

 

  1. Dianne was er ook de vorige keer, stond er niet bij.
 • Actie en besluitenlijst 

 

  1. Nieuw op te stellen. Alle acties gedaan.
 • Ingekomen stukken

 

 • Kern met pit inschrijfformulieren zijn binnengekomen.
 • Basisschool De Wegwijzer vraagt of ze ook op website kunnen. Staat al een link op.  Misschien andere plek of een ander kopje met basisscholen
 • Ontwerp Bestemmingsplan.
  • Bestemming Buhu is horeca 1. Dan mogen bij het Buhu geen feesten worden gehouden. Nu is het bestemming horeca 1, moet dit geen  horeca 2 worden.  Zaak voor stichting buhu.
  • Evenemententerrein max 300 bezoekers op een evenement. Er zijn er regelmatig meer. Kan dit aantal ook hoger.
  • Plan kromkamp, klopt het aantal woningen wat er staat wel?
  • Wat is de Anti dubbeltelregeling
  •            Iedereen kan zijn opmerkingen naar Eelco sturen, dan geeft hij deze door aan de    gemeente.
 • Op 5 november worden er presentatie gehouden voor de aangemelde projecten voor de boederijnamen en het bord aan de Ziegenbeek.
 • Berd Westerveld vragen we voor de boerderijnamen. Gerrit en Ineke willen dit doen voor de Ziegenbeek en zij bereiden dit samen voor.
 • Er is mail van Gert Jan Schieven binnen gekomen over de bijeenkomst van bewoners en geïnteresseerden ivm plan kom. Niet duidelijk of bij het vooroverleg wel/niet de verkeerswerkgroep is uitgenodigd. Dit overlegt Eelco nog met Gert-Jan.

 

 • Financiën 

 

  1. Geen nieuws. Sinderens Belang stond garant voor de open Monumentendag. We hebben de opbrengst in muntjes terug gekregen. Gerrit maakt 190 euro over naar sb en houdt het kleingeld.
 • Verkeer (op verzoek van Ineke)

 

Ineke geeft aan dat de mail wellicht wat veel was. Het was haar ook niet duidelijk dat Sinderens Belang heeft besloten dat zij nog steeds voor een volledig vrachtwagenverbod gaan, dus vanaf Varsseveld tot aan de rotonde bij de Molenweg. Ineke wil in het Convenantenoverleg graag aandacht voor handhaving van 30 en 60 km zones.

Dianne geeft mede namens Gerrie aan dat het niet prettig is als mensen per mail cc aan iedereen met elkaar in discussie gaan. Gelukkig hebben Henk en Ineke daarna nog weer met elkaar gesproken om even te bespreken wat ze hadden gemaild.

 

 • Bibliotheek/Bibliobus

 

 1. Ze hebben nog een keer het verzoek gedaan uitleg te geven over het verdwijnen van de buurtbus. Het advies van Sinderens Belang is dat ze zelf contact opnemen met de 10 volwassenen die de bus gebruiken.

 

 • Bestemmingsplan kom Sinderen 

 

  1. Al besproken.
 • Nieuw Punt uit het dorpsplan

 

 1. Misschien kan de Werkgroep groen aandacht besteden aan het markeren van de oude spoorlijn? Verder willen we navragen wanneer de speeltuin en crossbaan weer terug zijn.

 

 • Sinderens Belang 50 jaar 

 

  1. Is ergens in 2015, vast over nadenken. Eelco zoekt uit wanneer het precies is.
 • Communicatie binnen bestuur SB (op verzoek van Gerrie) 

 

  1. Is al besproken.
 • AED (op verzoek van Gerrie) 

 

  1. Kan van de lijst
 • Innen ledengeld (op verzoek van Gerrie) 

 

  1. Gerrie mailt degenen die nog iets moeten doen.
 • Ledenmutaties 

 

  1. Geen opmerkingen
 • Rondvraag 

 

  1. Volgende vergadering 10 november. Het convenantenoverleg is op 13 oktober
 • Sluiting

 

Gerrit sluit de vergadering

 

 

Actiepuntenlijst

 

Actie Datum Wie
Opmerkingen over bestemmingsplan kom Sinderen doorgeven aan Eelco Zo snel mogelijk Allen
Voorbereiden plan bord Ziegenbeek Voor 5 november Ineke en Gerrit
Berd Westerveld vragen iets voor de boerderijnamen voor te bereiden Voor 5 november Gerrit
Overleg Gert Jan Schieven over wijze voorbereiding bewonersavond komplan Sinderen Gerrit