Verslag 23 juni 2014

Bestuurvergadering Sinderens Belang

23 juni 2014, 20:00, bovenzaal BuHu

Aanwezig: Eelco Baten, Gerrit Huinink, Henk Tolkamp, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink

 

 • Opening

 

Gerrit opent de vergadering.

 

 • Notulen bestuursvergadering 12 mei 2014 

 

  1. Geen opmerkingen, verslag wordt vastgesteld.
 • Actie en besluitenlijst 

 

  1. Punt mbt werkgroep verkeer kan er vanaf. E-mailadressen zijn nog niet gecheckt. Verder geen opmerkingen.
 • Ingekomen stukken 

 

  1. Geen bijzonderheden. Inspraakronde voor herinrichting van Sinderenseweg na bomenkap is woensdag 25 juni 2014.
 • Financiën 

 

  1. Geen bijzonderheden.
 • Vrachtwagenverbod 

 

  1. Ons standpunt is nog steeds dat we gaan voor een vrachtwagenverbod (m.u.v. bestemmingsverkeer) tussen rontonde Varsseveld en de marmelhorst. Dit moeten we ook meedelen aan werkgroep verkeer.
 • Werkgroep VerkeerWe willen het ook hebben over de samenstelling van groep en eventuele aanpassingen daarin. Herbert zal vertrekken omdat hij zijn huis heeft verkocht.

 

  1. Met het convenantenoverleg willen we het ook over de werkgroepen hebben. De werkgroep wil contact zoeken met Bas Kippers. Ook willen ze een gesprek met raadsleden organiseren.
 • Convenantenoverleg voorbereiden

 

 1. Eind september, oktober afspreken voor het overleg. Onderwerpen zijn onder andere:
 • Verkeer
 • Groen
 • Kromkamp grondprijzen
 • Ontwikkelingen buurtschapshuis
 • Ledenmutaties 

 

  1. Geen bijzonderheden.
 • Rondvraag  

 

  1. Volgende vergadering: 22  september.
  2. Er zijn vragen over plan Kromkamp. Bijvoorbeeld over het indraaien naar de Sinderenseweg en de inplanting van het groen. Dit kunnen we vragen aan Gert-Jan Schieven.
 •  Sluiting

 

 1. De voorzitter sluit de vergadering.