Verslag Bestuursvergadering 11 mei 2015

Bestuurvergadering Sinderens Belang, 11 mei 2015, 20:00, bovenzaal BuHu

Aanwezig: Henk Aalbers, Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

1. Opening

Gerrit opent de vergadering.

2. Voorstelrondje met eventueel fotomoment

Iedereen stelt zich voor.

3. Notulen bestuursvergadering 16 maart 2015

Geen opmerkingen.

4. Actie en besluitenlijst

Geen acties meer die openstaan. Alleen een aantal uit de algemene ledenvergadering. Hiervoor maakt Eelco nog het verslag.

5. Ingekomen stukken

Geen relevante stukken.

6. Financiën

Veel geld op de rekening. Misschien kunnen we nog bijdragen aan de verbouwing buurtschapshuus. We besluiten dit in principe te doen. Zodra er een plan is, kijken we waar we het aan uit willen geven.

7. Verkeer

We hebben stickers van 60 km gekregen voor op de containers aan de straat.

Eelco doet een voorstel voor de verdeling.

a. Vervolg werkgroep

We willen een nieuwe groep met de leden beter verdeeld over het gebied. Gerrit benadert hiervoor Martin en Marion.

b. Inrichting kom

We hebben niets meer van gemeente gehoord. Wij wachten af. Gert Jan uitnodigen. Eventueel nieuwe leden verkeerswerkgroep ook uitnodigen.

8. ALV nabespreken

a. Peuterspeelzaal

Waarschijnlijk gaan Juut en Co de peuterspeelzaal niet overnemen. Contact opnemen met Inge Waarlo van de gemeente, om aan te geven dat wij vinden dat de gemeente ook wat zou moeten doen. Ook horen we graag de stand van zaken.

b. Etc.

Er waren veel mensen en de sfeer was goed. De werkgroep verkeer verwoordde goed waarom ze gestopt waren en dat er een aantal leden misschien wel opnieuw in een groep willen.

9. Lopende projecten

a. Ziegenbeekbord

Wie onthult het bord? Dit moeten we nog nader bepalen.

b. Speeltoestellen

Wanneer? Rougoor heeft nog geen prijsopgave gedaan. Meindert vraagt dit na.

c. Boerderijnamen

Berd Westerveld en Gerrit gaan hier mee aan de slag. Voor de zomervakantie.

10. Afscheidsetentje plannen

Etentje vrijdag 3 juli 20 uur. Eelco vraagt aan Henk of hij ook kan.

11. Ledenmutaties

12. Rondvraag

De volgende vergadering is op 15 juni.

13. Sluiting

Gerrit sluit de vergadering.

Actiepuntenlijst

Actie Wie Wanneer

Marion en Martin benaderen

voor verkeerswerkgroep Gerrit z.s.m.

Gert Jan van de gemeente

uitnodigen Eelco Voor de volgende vergadering

Inge Waarlo benaderen

m.b.t. peuterspeelzaal Eelco z.s.m.