Verslag Bestuursvergadering SB dd: 12 januari 2015

Bestuursvergadering Sinderens Belang van 12 januari 2015

Aanwezig: Eelco Baten, Henk Tolkamp, Meidert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen

Afwezig: Ineke Bruil, Gerrit Huinink

 

 1. Opening

Eelco opent de vergadering

 

 1. Actie en besluitenlijst besproken

Helma is bezig met het bepalen van de plek waar het bord voor de Ziegenbeek moet komen. Dit wordt dus al geregeld.

 

 1. Ingekomen stukken

We hebben een mail ontvangen van Gerrit over 70 jaar bevrijding. Mail niet helemaal duidelijk. Gerrit mailt de brief nog waar de mail betrekking op heeft. Misschien wordt het dan duidelijk. Het lijkt ons dat wij als Sinderens Belang niets hoeven doen.

 

 1. RO acties mbt bestemmingsplan

Ingrid te Brummelstroete heeft overeenkomsten toegestuurd. Niet duidelijk of dit het juiste is. Hierover neemt Eelco nog weer contact op.

 

 1. Financiën

Financieel verslag deelt Gerrie uit. Kosten en opbrengsten Monumentendag. Buhu heeft te hoge rekening gezonden. Dit wordt gecorrigeerd.

 

 1. Werkgroep verkeer

De werkgroep (m n. Esther en Edwin) willen in gesprek met de gemeente over het plan voor inrichting van de bebouwde kom. We hebben al eerder aangegeven dat wij dit niet wenselijk vinden. De werkgroep kan gewoon als bewoners bij de voorlichtingsavond van de gemeente zijn.

Eelco antwoordt de werkgroep en de gemeente dat wij nog steeds dezelfde mening hebben.

 

 1. Algemene Ledenvergadering

We moeten een definitieve datum kiezen, Eelco zorgt daarvoor. Er moet vervanging voor Henk worden gezocht. Volgende vergadering daarover verder praten. Er zijn al namen genoemd en Gerrit zou wat mensen benaderen. Gerrit is er nu niet, dus daarom volgende keer dit punt weer op de agenda. De aftredende en herkiesbare leden Meindert en Dianne moeten nog officieel aangeven of zij doorgaan.

Dianne gaat contact zoeken het Helma Tuenter en Ude Klompenhouwer die mee willen werken aan het gedeelte na de pauze, ter viering van het 60 jarig bestaan van Sinderens Belang. Zij wil graag met nog iemand van Sinderens Belang in overleg. Dat is wel handig voor overleg etc.

 

 1. Groen op Sinderen

De Werkgroep Groen heeft overlegd met gemeente over de dunning van de bomen. Hierover was nogal wat ophef ontstaan omdat de gemeente wel erg rigoureus wilde snoeien. Het plan is inmiddels aangepast.

 

 1. Emailadressencontrole

93 mensen hebben terug geantwoord. Van 46 geen reactie ontvangen. Eelco gaat nog opnieuw een controle doen.

 

 1. Speeltoestellen

Deze moeten weer opnieuw geplaatst worden achter het Buurtschapshuus. Gemeente wil graag inbreng van mensen uit Sinderen. We besluiten de ouders van de school te benaderen. Daarnaast gaan Gerrit en Meindert hierover in overleg met de gemeente namens Sinderens Belang.

 

 1. Ledenmutaties

 

 1. Rondvraag

De volgende vergadering is op 9 februari

 

 1. Sluiting

Eelco sluit de vergadering

 

 

Actiepuntenlijst

Wat Wie Wanneer
Info over bestemmingsplan opvragen bij gemeente Eelco zsm
Mailen brief 70 jaar bevrijding Gerrit zsm
Werkgroep verkeer antwoorden ivm komplan Eelco Voor de voorlichtingsavond
Contact zoeken met Helma en Udo Dianne zsm
Opnieuw controle emailadressen Eelco zsm
Overleg gemeente over speeltoestellen Meindert en Eelco