Verslag van de Werkgroep “Groen op Sinderen” 2011-2014

Wat is Groen op Sinderen?
(Een werkgroep van de Vereniging voor het Sinderens Belang)

De Groen op Sinderen, bestaat sinds zomer 2011, en is door Sinderens Belang opgericht naar aanleiding van het Dorpsplan Sinderen. Het doel is om de bewoners meer bewust te maken van onze groene omgeving en initiatieven te nemen voor verbetering. We proberen bij de uitvoering van de plannen zoveel mogelijk anderen te betrekken.

Wat is er gedaan?

 • Planten van knollen en bollen (stinzeplanten) bij de Kapel (november 2011)
 • Brief aan het Waterschap over bomenkap aan de Ziegenbeek (december 2011)
 • Informatie-avond besdragende struiken; uitdelen van 150 struikjes aan plaatsgenoten (14 maart 2012);
 • Bloembollen (uit actie Rabobank) geplant bij komborden Sinderen (april 2012)
 • Fotowedstrijd landschap Sinderen (voorjaar en zomer 2012)
 • Informatieavond landschapsbeheer plus uitslag fotowedstrijd (oktober 2012)
 • Collectieve aanschaf bomen en struiken voor landschapsbeheer (januari 2013)
 • Artikelen over belang van beter beheer van bermen (winter 2013)
 • Sinderen maakt wat smaakt (1 september 2013) was een wedstrijd waarin bessen van de eerder uitgereikte bessenstruiken (2012) werden verwerkt tot lekkere recepten.

Zie: Sinderens Smulboek.

Wat is er nu in uitvoering?

Bonte bermen
Omdat er steeds minder kruidenrijke weilanden zijn, werden de bermen een plaats waar allerlei planten en dieren kunnen overleven. Dan moet wel het maaisel uit de bermen worden weggehaald, zodat de berm schraler wordt en er meer bloeiende kruiden komen. De gemeente heeft ooit het voornemen gehad het maaisel af te voeren, maar de huidige machines zijn daarvoor niet geschikt. Pas als die vervangen worden kan er ander materieel gekocht worden.

Groen op Sinderen wilde daar niet op wachten en is, na overleg met de gemeente in 2013 een proef begonnen. Bermen wordt door vrijwilligers gemaaid en geharkt; het maaisel wordt opgehaald door biologisch melkveebedrijf Maatschap Veldhorst, waar het als strooisel in de potstal wordt gebruikt. De proef loopt op gedeelten van: Boskapelle, Wissinklaan, Duitshofweg, Molenweg en Luimesweg. Daarmee hopen we een aantal jaren door te gaan. Aanwonenden en andere vrijwilligers zijn welkom om te helpen bij de 2 maaibeurten per jaar.

Beheer Rotonde Rentink
De gemeente besteedt het beheer van de rotondes uit aan particulieren. Groen op Sinderen heeft samenwerking gezocht met de firma Ankersmit en het beheer verkregen van Rotonde Rentink (Sinderenseweg-Aaltenseweg) in Varsseveld. We willen daar te laten zien hoe mooi een natuurlijke bermvegetatie is. In december 2014 is een rij elzen ingeplant, in de vorm van de S van Sinderen. Dit zullen lage knot-elzen worden, zoals ze bij Halle in het Oude Maatje staan. De rest van de rotonde blijft zoals die nu is, maar door afvoeren van het maaisel zullen de bloeiende kruiden zich uitbreiden. Daarmee verwijst de rotonde al naar de Sinderense bermen, die op dezelfde manier verschraald worden.

Wat zijn de plannen?

 • Receptenboekje, met recepten van inwoners van ons dorp.
 • “Akkerrandkruiden” langs parkeerplaats bij Buurtschapshuis, en misschien op snijmaiskuilhopen.
 • Wedstrijd voor basisschoolleerlingen “Wie kweekt de langste zonnebloem” (zomer 2015).

“Slingers in het landschap”
Groen op Sinderen brengt graag een mooie actie onder uw aandacht: de Vereniging Agrarisch Landschap Oude IJssel organiseert: “Slingers in het landschap”. Iedereen kan een bijdrage te leveren aan dit project dat bloemrijke akkerranden schept. Je kunt op 2 manieren meedoen: met geld of grond. Van de donaties koopt men zaad en ontvangt de boer een vergoeding voor beschikbaar gestelde grond. Meer is te lezen op: www.crowdfundingvoornatuur.nl/akkerranden.

Meedoen met 10 euro levert al 13 meter rand van 3 meter breed!