Verslag vergadering 12 oktober

 

Bestuurvergadering Sinderens Belang, 12 oktober 2015, 19:30, BuHu

Aanwezig: Henk Aalbers, Eelco Baten, Ineke Bruil, Gerrit Huinink, Meindert Veldhorst, Gerrie Vink, Dianne Vriezen.

 

 

 • Opening Bennie Kramp (voorzitter) en Harry Hiddink (penningmeester) schuiven aan. We bespreken hoe we elkaar kunnen ondersteunen. 3. Notulen bestuursvergadering Inge Waarlo was op vakantie nu terug. Zij gaat informeren naar de stand van zaken het komplan en verkeerszaken. Over het komplan heeft Gert Jan Schieven aangegeven dat uitvoering niet meer is. Er zou bosaanplant komen aan de Sinderenseweg. We willen antwoord op deze vragen. Er is een uitnodiging van het ondernemersplatform oude IJsselstreek aan alle belangenverenigingen. Zij willen inspreken in de raadsrotonde om zorg uit te spreken over de situatie in de politiek. Dianne gaat naar de bijeenkomst ter voorbereiding op 19 oktober.6. Financiën  Twee potentiële kandidaten. Gerrit gaat deze benaderen.8. VerkeerZij er nog stickers met 60 km voor op de container. Ineke bestelt er nog meer bij VVN. Komt in de loop der tijd nog een tweede bord voor de Ziegenbeek. Met de boerderijnamen is de werkgroep druk bezig.10 Ledenmutaties  30 november volgende overleg.12. Sluiting Actiepuntenlijst

 

 1. Gerrit sluit de vergadering
 2. 11. Rondvraag
 3. 9. Lopende projecten
 4. Werkgroep Verkeer willen we weer opstarten. Met Marion bespreken wanneer.
 5. Hoe zit het met de belijning van Den Dam  en de Kapelweg? Komt dit er nog?
 6. 7. Nieuwe bestuursleden
 7. Brieven voor de contante betalingen moeten verstuurd worden.
 8. 5. Ingekomen stukken
 9. De overige punten zijn gedaan.
 10.  4. Actie en besluitenlijst
 11. Geen opmerkingen.
 12. 2. Bezoek S&O
 13. Gerrit opent de vergadering
Actie Wie
Benaderen potentiele bestuursleden Gerrit
Bestelling 60-km stickers Ineke
Bijwonen bijeenkomst 19 oktober ondernemersplatform Dianne
Rondbrengen brieven contante betalingen Allen